Planontwikkeling

Dolmen Vastgoed creëert kansen in de markt, en staat als initiatiefnemer  vaak aan de basis van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.  We realiseren projecten voor wonen, zorg en welzijn, bedrijfshuisvesting en maatschappelijk vastgoed. In onze projecten gaat het niet alleen om stenen, maar vooral om mensen! 

Waar kunnen wij samenwerken?

Juridische ontwikkeling

Aan elk vastgoedproject zit een juridisch kant. Alle bij een project betrokken partij hebben hun belang en hun idee. Het inventariseren en vastleggen van deze belangen en ideeën vooraf is de basis van het succes van het vervolg.Technische projectontwikkeling

Markttechnische ontwikkeling

Elk vastgoedproject begint met een grondige analyse van de markt. Lokale marktkennis is hierbij van groot belang. Dolmen Vastgoed beschikt over deze marktkennis en is daarmee gebleken succesvol.