Nieuwe kansen(Heel Nederland)

Voor 2021

Mijn werkzaamheden voor Dolmen Vastgoed ga ik na bijna 15 jaar stoppen.
Ik ga mijn inzetten voor de sociale huisvesting in Zuid Limburg.
Een prachtige omgeving en een nieuwe werkgever
Mijn motto ook voor 2021 blijft onveranderd.
Samenwerken doen we met opdrachtgevers, aannemingsbedrijven, architecten en adviseurs maar ook steeds meer met scholen. We werken in multidisciplinaire projectteams onder andere in onderzoek naar herbestemming van verouderd vastgoed.

Opdrachtgevers in de volkshuisvesting zullen meer en meer een regierol gaan innemen. Zij sturen op hoofdlijnen en laten de uitwerking graag over aan marktpartijen. Van communicatie met (buurt)bewoners en Gemeente, van herstructurering , sloop en nieuwbouw, van planontwikkeling tot oplevering, in samenwerking ben je zoveel krachtiger.

Waar kunnen wij komend jaar Samenwerken?

Download iconMeer info? Download .pdf

Herbestemming en transformatie(Gemeente Hoogeveen)

Multidisciplinair onderzoek naar herbestemming voormalig Schoolgebouw in Gemeente Hoogeveen

in samenwerking met o.a. Brinks duurzaamadvies Hoogeveen, Hanze Hogeschool Groningen, Alfacollege Hoogeveen

bouwkundig onderzoek, oriëntatie herbestemming functioneel, oriëntatie nieuwe architectuur, oriëntatie slimme bouwtechniek

Download iconMeer info? Download .pdf

Earthship

"Duurzaamheid heeft in de meest brede zin onze aandacht'

In Zwolle hebben we mogen werken aan de ontwikkeling van een wel zeer bijzonder en uniek project, het eerste Earthship in de Benelux. In opdracht van de Stichting Wonen Zwolle en Landstede en in samenwerking met de Amerikaanse architect en bouwheer Michael Reynolds en de Britse projectleider Kevan Trott is er in Doepark Nooterhof een theehuis volgens het pricipe van een Earthship gebouwd.

Download iconMeer info? Download .pdf

Woningbouw

We weten alles van de ontwikkeling en bouw van woningen......!

.. ongeacht de opgave wij vinden de oplossing.

Voor de realisatie werken we samen met lokale of regionale bedrijven. Hun betrokkenheid met hun omgeving bepaalt de kwaliteit van hun werk, maar zorgt ook voor minder reistijd en kilometers van het personeel.

Binnenstadsvernieuwing

Dolmen Vastgoed is specialist op het gebied van Binnenstedelijke herstructurering. Zowel door herbestemming het vinden van nieuwe functies voor oude panden of het door sloop en nieuwbouw opnieuw definiëren van waardevolle plekken in de stads of dorpskern.

Download iconMeer info? Download .pdf

Wilt u kennismaken ?

U belt ons of stuurt een mailbericht of vult het contactformulier in ........