Wat doen we?

We zijn inzetbaar voor proces, project en bouwmanagement, waarbij wij input leveren voor het financiële, ruimtelijke, juridische en technische kader, alleen ontwerpen en construeren doen wij niet. In toenemende mate verzorgen wij ook de communicatie met buurtbewoners en de Gemeente.

We maken deel uit van de Iqta groep, waarmee we in staat zijn elk vraagstuk op een uitstekende wijze te beantwoorden en in te vullen.We zijn altijd op zoek naar nieuwe vormen van samenwerken, want Ontwikkelen = Samenwerken.

Financiele ontwikkeling

Voordat een vastgoedproject van start gaat leggen we de financiele kaders van dat project vast. Dit kan zowel een grondexploitatie, gebiedsexploitatie of opstalexploitatie zijn. Op basis van deze exploitaties werken we een project uit en beheersen daarmee de financiële risico's.
Let wel, bouwen en ontwikkelen zonder risico bestaat niet, al hebben we bewezen dat de risico's wel beheersbaar zijn.

Gebiedsontwikkeling

Grote ideeen beginnen klein....

Onder dit motto heeft Dolmen Vastgoed het plan 'Sportief Wonen' gepresenteerd.
Sportief Wonen is een concept waar sportvoorzieningen zowel outdoor als indoor worden geintegreerd in de nieuw te realiseren woonwijk.
In de beleving van Dolmen Vastgoed zal vooraf aan de start van de bouwactiviteiten de groenstructuur worden aangelegd. Hiermee ontstaat tijdelijke natuur, en meerwaarde voor de toekomst.
De presentatie is te lezen en te zien op
http://Parknl.nl